Κάτοχος της έδρας

Αμαλία Τριανταφυλλίδου

Καθηγήτρια

email: atriantafylidou στο uowm.gr

Τηλ. +30 2467440046

Η Αμαλία Τριανταφυλλίδου είναι Αναπληρώτρια Καθηγήτρια στο Τμήμα Επικοινωνίας και Ψηφιακών Μέσων του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας με αντικείμενο την Επικοινωνία με έμφαση στις Δημόσιες Σχέσεις. Τα ερευνητικά της αντικείμενα σχετίζονται με τις Δημόσιες Σχέσεις και την Επικοινωνιακή Διαχείριση Κρίσεων οργανισμών και δημοσίων προσώπων. Έχει λάβει το διδακτορικό της δίπλωμα από το Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών. Έχει δημοσιεύσει εργασίες της σε έγκριτα διεθνή επιστημονικά περιοδικά υψηλού κύρους όπως Journal of Contingencies and Crisis Management, Computers in Human Behavior, Public Relations Review, International Journal of Contemporary Hospitality Management, Journal of Consumer Behaviour, International Journal of Retail and Distribution Management, Journal of Hospitality Marketing and Management. Εργασίες της έχουν παρουσιαστεί σε διεθνή επιστημονικά συνέδρια επικοινωνίας και δημοσίων σχέσεων όπως το International Public Relations Symposium (BledCom) και το EUPRERA (European Public Relations Education and Research Association) Congress. Παρακάτω ακολουθούν ενδεικτικές δημοσιεύσεις της κατόχου της Έδρας στη θεματική της Επικοινωνίας Κρίσεων:

  • Triantafillidou, A. and Yannas, (2022), Sorry but it is not our Fault”: Public Apologies in the Aftermath of Natural Disasters, Paper accepted for presentation EUPRERA 2022 23rd Annual Congress, Vienna, 21st- 24th September, 2022.
  • Triantafillidou, A. and Yannas, P. (2022), Coping with natural disasters: Political leadership framing of the 2018 wildfires in Greece “, Journal of Contingencies and Crisis Management, https://doi.org/10.1111/1468-5973.12431.
  • Triantafillidou, A. and Yannas, P. (2021), Frames, Rationalities, an Image Repair Responses of Public Officials in the 2018 Wildfire Disaster of Mati in Greece, Proceedings of the 28th International Public Relations Research Symposium “Public Relations and Public Risk and Crisis Communication” (BledCom 2021), July 2-3, 2021, pp. 353-364.Triantafillidou, A. and Yannas, P. (2020), Social media crisis communication in racially charged crises: Exploring the effects of social media and image restoration strategies, Computers in Human Behavior, Vol. 106, https://doi.org/10.1016/j.chb.2020.106269.
  • Vassilikopoulou, A., Chatzipanagiotou, K., Siomkos, G. and Triantafillidou, A. (2011), “The Role of Consumer Ethical Beliefs in Product-Harm Crises”, Journal of Consumer Behaviour, Vol. 10, No. 5, pp. 279-289.
  • Siomkos, G., Triantafillidou, A., Vassilikopoulou, A., and Tsiamis, I. (2010), “Opportunities and Threats for Competitors in Product-Harm Crises”, Marketing Intelligence and Planning, Vol. 28, No: 6, pp. 770-791.
  • Vassilikopoulou, A., Siomkos, G., Chatzipanagiotou, K., Triantafillidou, A. (2009), “Hotels on Fire: Investigating Consumers’ Responses and Perceptions”, International Journal of Contemporary Hospitality Management, Vol. 21, No. 7, pp. 791-815.

Συνεργάτες

Γεώργιος Λάππας

Καθηγητής

email: glappas στο uowm.gr

Τηλ. +30 2467440025

Πρόδρομος Γιαννάς

Καθηγητής

email: prodyannas στο uniwa.gr

Τηλ. 210 5381829

Δόμνα Μιχαήλ

Καθηγήτρια

email: dmihail στο uowm.gr    

Τηλ. +302467440047

Μαρία Ματσιώλα

Επίκουρη Καθηγήτρια

email: mmatsiola στο  uowm.gr

Τηλ. +30

 
 
Σταμάτης Πουλακιδάκος

Επίκουρος  Καθηγητής

email: mmatsiola στο uowm.gr

Τηλ. +30 2467440046